Saqqassaatit suliarissavarput

Nittartagaq Internetikkut pisiniarfik Facebookimi ussassaarut Video Aalasuliaq

Uunga tikilluarit

Hjemmeside.gl

Internetikkut sullissinermut pilersuisumik nutaamik ujarleruit, taava uatsinnik toqqaanissaq eqqarsaatigissavat. Uagut tassaavugut internetikkut allaffittut sullissinermik misilittagallit internetikkut isikkunik, internetikkut nittartakkanik ineriartortitsinermik, digitalimik ussassaarinermik aamma internetikkut niuernermik misilittagallit.

Internetikkut sullissinermik toqqammavinnik atoruminartunik aamma pitsaasumik ikorfartuinermik neqerooruteqarpugut, tamatumani illit suliffeqarfiutinnik siuarsaaniassagavit, teknikkikkut ajornartorsiutinik imaluunniit unammilligassanik allanik internetikkut nittartakkannik unammilligassanik.

Suleqatigiinnik immikkut ilisimasalinnit misilittagalinnit suliffeqarfiit pillugu sunniutilimmik iluatsilluartumillu internetimiinnerni ikiorneqassaatit.

Siusinnerusukkut sullissimasavut aamma suliarisimasavut aqqutigalugit oqaaseqartissinnaasatta pitsaassuseq qaffasissoq tunniussinnaagipput pitsaasunillu angusaqarsinnaasugut takutippaat. Internetikkut nittartakkamik ineriartortitsinermik tatiginartunit suliamullu pikkorissunit ikiorneqarusukkuit, taava pilersuisutut uagut toqqartariaqarpatsigut.

Isumassarsiamiit saqqummiussinermut ikiussavatsigit internetimilu kinaassusilerlutit, taannalu taamaallaat pisiniartartunnut tulluusimaarutigalugulu takutissorsinnaavat. Aammattaaq qaavatigut internetikkut nittartakkanni qassit pulaarsimanersut takusinnaanissaannik, misissueqqissaarnissannik annertusaanissannillu ingerlaavartumik ikiussavatsigit, taakkulu pillugit qaammammut ataasiarlutit nalunaarusiamik tigusaqartassaatit.

Suliniutip annertussusaa apeqqutaatinnagu 100 %-imik suliamut tunniusimassaagut Sullitatta suliatik nuannarisorujussuuaat nammilerluni suliatik pillugit immikkut ilisimasaliullutik. Taamaattumik sullitatta kissaataat immikkut ittumik uatsinnut pingaaruteqarput aammalu internetikkut nittartakkanik suliniutinut angisuunut mikisunullu pitsaanerpaamik kiffartuussisarpugut.

Sullitavut naammagisimaarnerpaasaannik inerninnik tunniussaqarfiginiarlugit, sulinerup ingerlannga peqqissaaruttarparput kiisalu sullitavut qanimut ingerlaavartumik suleqatigisarlugit.

Nittartagaq

Taamaallaat

12,500 kr

Ataasiaannartumik aningaasartuut

Suliamut pikkorissuseqarluni internetikkut nittartagaq piuk, taamaasilluni suliffeqarfiutit amerlanerusunik sullitaqalersillugu. Ataatsimoortumik pissarsiassavit ilagai:

SEO

Taamaallaat

484 kr

Qaammat ataaseq

Saqqumineruneq internetimi nittartakkani pulaartut amerlanerit aamma pisisartut amerlanerit. Ujarliutinik annertusaanitsinni Googlep qaarpiaa angujuk.

Google ads

Taamaallaat

525 kr

Qaammat ataaseq

Googlemi anguniaqartumik aamma sunniuteqartumik nittarsaassineq piuk. Nittarsaassinerit ingerlaavartumik nutartertarpagut.

Ullumi attavigereertigut pisussaaffeqanngitsumillu neqeroorummik pigit.

Ataatsimoorluta takorluukkat piviusungortissavarput – niuerfiillu aalajaatsut pilersillugit.

Internetikkut angerlarsimaffeqarnermik, E-mailimik SSL-imillu allagartat

Nutaaliaasumik, isumannaatsumik aamma suliamik pikkorissusilinnit suliarineqartumik internetikkut nittartakkamut kiffartuussinerit tunniuttarpavut. Tamatumani ilaapput Internetikkut angerlarsimaffeqarneq sukkasooq, SSL-imik allagartat, Office 365, e-mail imaluunnit tallimaattut, ullumi attavigitigut qanorlu pitsaanerpaamik ikiorsinnaaneritsigit tusarniarlugu

Hjemmeside.gl-imiinnerni suut pissarsiarissavigit?

Ilusiligaq qisuariartartoq

Ilusiligaq qisuariartartoq neqeroorutigaarput, taanna immikkoortunut qanorluunniit nammineerluni tulluussartarpoq.

CMS nutaarliaanerpaaq

Teknologiit nutaaliaanerpaat qisuariartaatillit taamaallat sulinitsinni atortarpavut, taamaasillutit nammineerlutit internetikkut nittartakkat ajornaatsumik sukkasuumillu aaqqissuussinnaaniassagakku.

Internetikkut angerlarsimaffik sukkasooq

isumannaatsumik sukkasuumilli Internetikkut angerlarsimaffeqarneq internetikkut nittartakkatut kusanartutut pingaaruteqartigaaq. Hjemmeside.gl-imi sukkasuumik Internetikkut angerlarsimaffeqarnermik immikkut ilisimasaliuvugut.

Ujarliutinik annertusaaneq

Internetikkut nittartagaativut teknologiit nutaat atorlugit suliaapput pitsaasumillu suliarineqarsimallutit, taamaasilluni Googlep iluamik inissinniassammagit aammalu uagut sapinngisaq tamakkerlugu ujarliutinik annertusaaneq pitsaanerpaaq isumaginiassagatsigu

Email / Office 365

Suliamut pikkorissuseqartumik e-mailikkut aaqqissut pisariaqartippiuk? Office 365-inik aaqqiissutit Kalaallit Nunaanni akikinnerpaat pigaavut.

Teknikkikkut ikorfartorneqarneq

Ikorfartortivut apeqqutitit akiniarlugit imaluunniit ikiorniarlutit oqarasuaatip eqqaaniittuaannarput.

Uku atorlugit sanarfisarpugut

WordPress & Elementor

Internetikkut nittartakkat oqitsumik aaqqissuuguk

WordPress aamma Elementor atortarpagut, taakku internetikkut nittartakkani assinik allatanillu sukkasuumik ajornaatsumik sukkasuumillu aaqqissuisinnaatilerpaatsit. Tamanna toqqissisimaffiginngikkukku, sukkulluunniit attaviginissatsinnut tikilluaqqusaavutit, uagullu internetikkut nittatagaatit aaqqissuutissavarput.

Paasiniaaffigineqarsinnaasut

Internetikkut nittartakkat suliarinikuusagut takukkit

vvsservice.gl

WordPress internetikkut nittartagaq Sisimiuni VVS Servicemut ineriartortitaq

rkservice.dk

Internetikkut nittartagaq Danmarkimi RKservicemut ilusilersugaq aamma ineriartortitaq

gmr.gl

WordPress internetikkut nittartagaq Nuummi Grønlands Multi Rengøringimut ilusilersuagaq aamma ineriartortitaq

Attavissaq

Utaqqinak, hjemmeside.gl ullumi attavigiuk!

Attaviginiarluta ataaniittoq atoruk imaluunniit sianerfigitigut. Ikiornissannut piareersimajuaannarpugut